Menu Close

ČESTA PITANJA

1. Postoji li minimalan iznos za ulaganje na stranim burzama?

Ne postoji minimalan iznos za investiranje, ali prije investiranja je potrebno sagledati sve troškove trgovanja u inozemstvu, te imati na umu sve rizike ulaganja koji nisu prisutni na domaćem tržištu (npr. tečajni rizik ili rizik previda neke bitne informacije vezane uz Vaše ulaganje).

2. Postoji li elektronska platforma kojom je moguće trgovati na stranim burzama?

InterCapital svojim klijentima nudi mogućnost trgovanja na svim zapadnim burzama putem trgovinske platforme.

Više o brokerskim uslugama i trgovanju možete naći na linku ovdje.

3. Zašto investitori ulažu na stranim burzama?

Postoji cijeli niz razloga zbog kojih strane burze privlače sve veći interes investitora. Najvažniji su veća mogućnost izbora financijskih instrumenata koji ne postoje na domaćem tržištu (npr. ETF-ovi), širi izbor listanih društava iz sektora koji nisu prisutni na domaćem tržištu (npr. tehnološke kompanije), bolje makroekonomsko okruženje i veliki monetarni i makroekonomski stimulansi koji daju podršku tržištu kapitala te velika likvidnost tržišta.

Ukoliko investitor ima preferencije ulagati u određeni sektor ili indeks, npr. tehnološki sektor, S&P500 indeks ili određenu kompaniju iz tehnološkog sektora ili indeksa, ulaganje, tj. izloženost može se ostvariti kupnjom ETF-a koji prati vrijednost sektora ili ulaganjem u dionicu pojedine kompanije. Ulaganjem u ETF postiže se veća diverzifikacija budući da vrijednost ETF-a reflektira vrijednosti skupa kompanija (najčešće 15 kompanija s različitim postotkom pojedine kompanije), dok se ulaganjem u pojedinu dionicu potencijalno može ostvariti veći prinos, ali uz prihvaćanje i većeg rizika. Detaljniji pregled ove teme možete naći na linku.

4. Mogu li s InterCapitalom uložiti u kriptovalute?

S InterCapitalom se možete indirektno izložiti kretanju cijene pojedinih kriptovaluta putem ulaganja u ETF-ove. InterCapital ne nudi trgovanje samim kriptovalutama.

5. Što je ETF?

Exchange traded funds – ETF-ovi su investicijski fondovi kojima se trguje na burzama poput dionica po cijenama približno jednakim neto vrijednosti imovine koju sadrže tijekom trgovinskog dana. ETF-ovi omogućuju kupnju i prodaju košarica s financijskom imovinom bez potrebe da sve komponente kupite pojedinačno. ETF-ovi su u mnogočemu slični klasičnim investicijskim fondovima.

Svoju popularnost ETF-ovi mogu zahvaliti jednostavnosti, transparentnosti (odnosno činjenici da fondovi objavljuju imovinu na dnevnoj bazi), likvidnosti, diverzifikaciji te najvažnije – nižim troškovima ulaganja za investitore. Ove osobine proizlaze iz jednostavne činjenice da se radi o pasivnoj investicijskoj strategiji koja replicira određeni indeks te za razliku od klasičnih investicijskih fondova nema značajnih troškova provizija za trgovanje, velikog troška zaposlenih itd.

Većina ETF-ova osmišljena je za praćenje određenog indeksa, poput S&P 500. Prema tome, ako investitor vjeruje da će npr. američko gospodarstvo u sljedećem razdoblju rasti, mogao bi kupiti udio ETF-a koji prati glavni tržišni indeks i ostvariti prinos jednak tržišnom bez da je pojedinačno istraživao kompanije izlistane na Njujorškoj burzi.

ETF-ovi na robe kao zlato ili naftu također pružaju mogućnost izlaganju toj klasi imovine bez troškova vezanih uz fizičku pohranu istih.

6. U što investitori ulažu na stranim burzama?

Već neko vrijeme na mjesečnoj razini pratimo te izvještavamo o aktivnostima naših klijenata na stranim burzama kako bismo prikazali detaljniju sliku o tome kako investitori razmišljaju te u kojem smjeru im se kreću investicije. Više o tome može pročitati u prijašnjim izdanjima naših blogova ovdje.

Bitno je napomenuti da prošla ulaganja klijenata ne određuju buduće trendove te svaki investitor mora sam odlučiti o investicijskoj strategiji, uzimajući u obzir sve relevantne faktore (tolerancija svih vrsta rizika, vremenski horizont ulaganja, specifičnost financijskih instrumenata i tržišta na kojima klijent želi trgovati i sl.)

7. U kojoj se valuti trguje na stranoj burzi?

Trgovanje vrijednosnim papirima na stranim burzama vrši se u stranoj valuti i na skrbničkom računu je potrebno imati pokriće za trgovanje u valuti namire transakcije.

Na skrbnički račun moguće je uplatiti direktno stranu valutu ili HRK pa InterCapital za Vas može napraviti konverziju u stranu valutu. Tečaj konverzije je u pravilu povoljniji od onog koji klijenti mogu sami ostvariti prilikom konverzije u mjenjačnici ili banci.

8. Koja je razlika trgovanja na stranim burzama s raznim neprovjerenim brokerima i ovlaštenim brokerom iz RH?

Trgovanje putem ovlaštenog brokera osigurava da:

 1. Vaš nalog bude izvršen po cijeni koju ste definirali
 2. Vaš nalog se izloži i izvrši isključivo na odabranoj burzi
 3. Vaše dionice ili udjeli se čuvaju na skrbničkom računu za klijenta i to kod regulirane i renomirane financijske institucije
 4. nema skrivenih troškova trgovanja!

Trgovanje putem aplikacija može rezultirati da:

 1. prikazane cijene financijskih instrumenata ne održavaju tržišne cijene
 2. Vaš nalog nije izvršen na burzi već kod posrednika
 3. postoje skriveni troškovi trgovanja

9. Kada se plaća porez na kapitalnu dobit i kako se računa?

Obveznik poreza su sve domaće fizičke osobe u iznosu od 10% + prirez.

Porezna osnovica – ostvareni kapitalni dobici s osnove prodaje financijskih instrumenata koji su prodani unutar dvije godine od dana kupnje.

Kapitalna dobit između ostalog podrazumijeva zaradu od prodaje financijske imovine (dionica, obveznica i ostalih financijskih instrumenta) + zaradu od ulaganja u fondove.

Obveza klijenta:

 • Porez obračunava i uplaćuje krajnji klijent
 • Uz plaćanje klijent treba poreznoj upravi dostaviti JOPPD obrazac
 • Rok za uplatu i prijavu: jednom godišnje, do kraja veljače za prethodnu godinu
 • Ukoliko je porezna osnovica negativna, klijent nema obvezu prijave.

InteCapital sredinom siječnja (bez naknade) šalje klijentima informativni izračun prema nama dostupnim podacima za trgovanje preko InterCapitala. Taj izračun je pomoć klijentima koji trebaju objediniti i eventualna ostala ulaganja preko drugih brokera/investicijskih fondova, ukoliko ih imaju. Naravno, trgovanje preko samo jednog brokera pojednostavljuje proces prijave poreza.

InterCapital klijentima koji imaju obvezu plaćanja poreza (porezna osnovica veća od 0) bez naknade dostavlja i ispunjeni JOPPD obrazac.

10. Koliki je porez na dividendu i kako se računa?

Obveznik poreza su domaće fizičke osobe koje plaćaju i domaći i inozemni porez, te domaće pravne osobe koje plaćaju samo inozemni porez.

Inozemni porez se odmah obračunava i uplaćuje od strane skrbnika. Porezna stopa varira ovisno o tržištu

Na skrbnički račun klijenta stiže iznos umanjen za inozemni porez. Klijent od skrbnika dobiva obavijest sa svim detaljima.

Porez u HR = 10,00% + prirez. Uplaćuje ga krajnji klijent i uz to prilaže JOPPD obrazac.

*s određenim državama je RH sklopila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. To ne znači da se dividenda ne oporezuje i u inozemnoj državi i u RH već da u inozemnoj državi može primijeniti nižu stopu koja je određena u tom ugovoru. U RH svakako mora platiti 10,00% + prirez

11. Što je margin kredit i kako mogu dobiti isti?

Margin kredit je namjenski kredit za kupnju financijskih insturmenata s liste dionica prikladnih za odobravanje margin kredita. Zbog povećanog interesa klijenata za margin kreditima (prvenstveno za inozemno trgovanje), osigurali smo posebnu ponudu za naše klijente u suradnji s Podravskom bankom. Za više informacija javite nam se na trade@intercapital.hr ili na 385 1 4825 890.

12. Koje je radno vrijeme najvećih svjetskih burzi?

Radno vrijeme New York Stock Exchange i Nasadaq je od ponedjeljka do petka, od 15:30 do 22 sata po hrvatskom vremenu.

Radno vrijeme Frankfurtske i Londonske burze je od ponedjeljka do petka, od 9 do 17 sati po hrvatskom vremenu.

Dogovorite sastanak

Tu smo zbog Vas. Dogovorite sastanak s našim stručnjacima kako bi odgovorili na sva vaša pitanja.